Strukura organizacyjna:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii:

Joanna Piekut-Geniusz

Tel.: 85  682-25-96

570 207 100

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

j.piekut-geniusz@piw-hajnowka.pl

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

Stanowisko ds. higieny materiału biologicznego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli warunków podstawowych

Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Mariusz Miniuk

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

  

Stanowisko ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Renata Wasiluk

Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Natalia Karczewska

Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Joanna Alina Zaremba

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji:

Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet.  Eugeniusz Kowalczuk

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet.  Jan Dynkowski

Inspektor Weterynaryjny dr hab. wet. Michał Krzysiak

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Stanowisko ds. pasz i utylizacji

Starszy Inspektor inż.  Aneta Skiepko

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Stanowisko ds. rolniczego handlu detalicznego produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

Inspektor mgr inż. Magdalena Kruszewska

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych:

Główny Księgowy mgr Joanna Romaniuk

602 482 452

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

Księgowa mgr Barbara Niewiadomska

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Informatyk mgr inż. Andrzej Korolko

Tel.: 85  682 25 96

 

Stanowisko ds. sekretariatu

Inspektor ds. sekretariatu Joanna Szymaniuk

 

Stanowisko ds. administracyjnych

Referent Krzysztof Czerniawski

Tel.: 85  682 25 96

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej:

Radca Prawny mgr Anatol Ochrymiuk

Tel.: 85  682 25 96