Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce w sprawie załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce

Data dodania: 17.03.2020

                     Powiatowy  Lekarz  Weterynarii    

                                  w Hajnówce

                            ul. Warszawska 114

                             17 - 200 Hajnówka

 

 

   Zarządzenie

Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w   Hajnówce

 w sprawie załatwiania   sprawie załatwiania   spraw  w   

Powiatowym  Inspektoracie  Weterynarii  w  Hajnówce.

 

 

Ze względu na   zaistniałą  sytuację   epidemiologiczną   w kraju,  celem  zapobieżenia   rozprzestrzeniania się  „koronawirusa”, a także  zapewnienia  ochrony  zdrowia  pracowników  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Hajnówce, przedstawicieli podmiotów   nadzorowanych i innych osób,  w związku z  koniecznością  wprowadzenia   zmian   w zakresie  obsługi interesantów zarządzam  co  następuje:

 

§1.  Ograniczam  możliwość osobistego  załatwiania   spraw  w  Powiatowym Inspektoracie   Weterynarii w Hajnówce.

 

§2. Wprowadzam telefoniczny :

 

           85 682 25 96  - sekretariat

            696 492 884  - Powiatowy Lekarz Weterynarii 

            696 492 885  - higiena materiału biologicznego, identyfikacja i rejestracja zwierząt

                                     oraz  kontrola wymogów wzajemnej zgodności     

            696 492 886 ; 791  570 150  - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

            728 863 261  - higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

            696 492 887  - pasze i dobrostan zwierząt  

            602 482 452  - księgowość

      

    lub  pisemny sposób załatwiania spraw / za pośrednictwem poczty  tradycyjnej

      lub elektronicznej – adres hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl.

 

§3. W  przypadku  braku  możliwości  skorzystania  z wyżej  wskazanych sposobów załatwiania   spraw, podania, wnioski, dokumenty  i inne  pisma należy  składać w  przygotowanych  urnach    w  Powiatowym  Inspektoracie   Weterynarii  w  Hajnówce bez konieczności  kontaktu z pracownikami.

 

§4. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  możliwość osobistego  załatwienia  sprawy w  Powiatowym Inspektoracie  Weterynarii w  Hajnówce  z zachowaniem  obowiązujących  wymogów  sanitarnych.

 

§5.  Zarządzenie   wchodzi  w życie   z  dniem   podpisania i  obowiązuje  do czasu  jego  uchylenia.

 

 

Hajnówka    17-03-2020 r.