Szkolenie osób przeprowadzających ubój zwierząt na użytek własny

Data dodania: 08.01.2019


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówcew miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadza bezpłatne szkolenie  osób przeprowadzających ubój zwierząt na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela) lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.  

Osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków których ubój na użytek własny jest dopuszczony. 

Osoba przeszkolona otrzyma zaświadczenia o odbytym szkoleniu wystawionym przez Powiatowego Lekarz Weterynarii Osoby zainteresowane w/w szkoleniem, winny zgłosić się osobiście lub telefonicznie do :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówceul. 11 Listopada 22; tel.  85 682 25 96

do dnia   15  stycznia 2019 r.

Zgłoszone osoby zostaną poinformowane osobiście o terminie i miejscu szkolenia.