OŚWIADCZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HAJNÓWCE W związku z likwidacją niezarejestrowanego stada świniodzików

Data dodania: 22.06.2018

OŚWIADCZENIE

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HAJNÓWCE

W związku z likwidacją niezarejestrowanego stada świniodzików

 

Świniodziki w Uroczysku Ranczo Kupała zostały zabite zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie jeśli chodzi o obszar objęty ograniczeniami w związku z zagrożeniem i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 29.05.2018 r. właściciel zwierząt skierował na piśmie prośbę do Powiatowego Lekarza Weterynarii (cytat) „ …W związku z tym, ze z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów, hodowlę świń prowadziłem niezgodnie z wymaganiami, proszę uprzejmie o zlikwidowanie zwierząt i przeprowadzenie utylizacji. Za wykonane zlecenie zobowiązuję się do uregulowania kosztów po wystawieniu rachunku. Wnoszę także prośbę o nie podejmowanie dalszych kroków administracyjno prawnych i odstąpienie od wymierzenia ewentualnej kary finansowej za w/w sytuację”

Opóźnienie z odbiorem zabitych sztuk było spowodowane przyczynami technicznymi i organizacyjnymi ze strony firmy utylizacyjnej. Właściciel nie wykazał nawet chęci pomocy przy jak najszybszym przekazaniu sztuk do utylizacji, mimo wcześniejszego pisemnego zapewnienia, że pokryje koszty zabicia i utylizacji zwierząt.

Inspekcja Weterynaryjna informowała na bieżąco właściciela o podejmowanych działaniach i zachowała wszelkie terminy w postępowaniu administracyjnym zgodnie z przepisami Kpa.

Obecność policji była podyktowana agresywnym zachowaniem właściciela w stosunku do osób przeprowadzających uzgodnioną terminem kontrolę.