OGŁOSZENIE O NABORZE "inspektor weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji w zespole do spraw pasz, utylizacji i dobrostanu zwierząt"

Data dodania: 11.09.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce  poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: pasz i utylizacji w zespole do spraw pasz, utylizacji i dobrostanu zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Hajnówka

ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce ul.11 Listopada 22
17-200 Hajnówka

WARUNKI PRACY

-praca biurowa przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie) w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
-praca w terenie-kontrole na terenie powiatu hajnowskiego,
-wyjazdy służbowe,
-wyjazdy szkoleniowe,
-samodzielne kierowanie samochodem służbowym,

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach ,instrukcji GLW, aktualnych rozporządzeń i dyrektyw Rady Unii Europejskiej, Krajowego Programu Kontroli Urzędowej Pasz oraz utylizacji,
 • Gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań mikrobiologicznych pasz i surowców paszowych ,
 • Kontrola podmiotów których działalność dotyczy pasz i utylizacji,
 • Sporządzanie i aktualizacja rejestru zakładów oraz podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz i utylizacji,
 • Obsługa systemów informatycznych i baz danych,
 • Kontrola podmiotów w zakresie dobrostanu zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe -wykształcenie wyższe weterynaryjne lub wyższe zootechniczne, -umiejętność obsługi komputera, -prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii gdy kandydat ma wykształcenie wyższe weterynaryjne, -prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
  17-200 Hajnówka
  ul.11 Listopada 22
  tel.85 682 25 96