INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWY

Data dodania: 09.08.2016

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowy  (liczba etatów -1 ) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce ul. 11 Listopada 22, została wybrana: Pani Anna Iwaniuk zam. Krzywiec.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Dokonano analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatki i stwierdzono, że spełniają one wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Anna Iwaniuk na podstawie przeprowadzonego testu sprawdzającego, uzyskała największą liczbę punktów, wykazując się tym samym znajomością przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych.