INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. PASZ I DOBROSTANU ZWIERZĄT

Data dodania: 03.10.2017

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  INSPEKTOR WETERYNARYJNY  DS. . PASZ I DOBROSTANU ZWIERZĄT (liczba etatów -1 ) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce ul. 11 Listopada 22, została wybrana: Pani inż.Aneta Skiepko  zam. Zwodzieckie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

                 Dokonano analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatki i stwierdzono, że spełniają one wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora weterynarii ds. pasz i dobrostanu zwierząt .

Pani Aneta Skiepko   podczas rozmowy potwierdziła swoją wiedzę i kompetencje wymagane na ww. stanowisku.