Informacja o odrzuceniu oferty przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego

Data dodania: 17.08.2018

Hajnówka, 17.08.2018 r.

Informacja o odrzuceniu oferty

przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce zawiadamia, że w w/w postępowaniu odrzucił ofertę złożoną przez:

”AUTO-TRANS” Krystyna Sakowicz

ul. Wspólna 44

07-202 Wyszków

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art.19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.           z 2017 r. poz. 729) podlega odrzuceniu ponieważ została złożona po wyznaczonym terminie.